jun 4, 2024 | #Livsdesign, #Stress

Sådan minimerer du stress

I den her artikel har jeg tre ting til dig:

  • 1 god nyhed
  • 1 dårlig nyhed
  • 1 virkelig skidt nyhed

Lad os starte med den dårlige nyhed:

Jeg ved, at det er en ubelejlig sandhed. Men. Vi har faktisk muligheden for at mindske risikoen for rigtig mange alvorlige sygdomme her i livet. Vi gør det bare ikke.

Inaktivitet øger risikoen for hjerneblødninger og blodpropper med 25-50%…

…alligevel bevæger 58,6% af personer over 18 år sig ikke nok (ifølge tal fra Den Nationale Sundhedsprofil), hvoraf knap 1 million danskere bevæger sig mindre end f-e-m minutter om dagen!

Risikoen for lungekræft er 20-25X højere hos rygere…

…alligevel ryger hver 5. dansker.

Alkohol øger risikoen for syv forskellige kræftformer

…alligevel skal jeg være den første til at flå proppen af en flaske vin en lørdag aften. Mums…

Og det hele kan i bund og grund koges ned til, at vi lukker øjnene for fremtidens konsekvenser til fordel for nutidens nydelse. Eller som Homer ville sige:

Nå, men det var jo så “bare” den dårlige nyhed… Skal vi få det overstået? Det tænker jeg! Lad os sammen tage fat i den hudfarvede snip med begyndende sort kant og hive det forbandede plaster af…

Her kommer den virkelig skidte nyhed

I 2021 lå 29% ifølge Den Nationale Sundhedsprofil på den høje score på stress-skalaen. Ni-og-tyve-procent!!

Ifølge en analyse af AE og HK fra 2024 koster stress samfundet op til 54.6 mia. om året!

På grund af kroniske smerter efter et trafikuheld blev jeg selv en del af den statistik. Og jeg skal, formegentlig resten af mit liv, være opmærksom på hvad jeg fylder i min hverdag, så jeg ikke havner der igen.

Og med 29% er der også en relativ stor sandsynlighed for, at du også får, eller har haft, kendskab til stress. For det bliver mere og mere udbredt. Er du i tvivl om hvor du ligger på stressskalaen, kan du tage en test på sundhed.dk:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/kalkulatorer/stress-diagnosestoetteskema

Nå men lad os hurtigt komme videre til noget mere opmuntrende.

Her kommer den gode nyhed

Den gode nyhed er, at der faktisk er MASSER du selv kan gøre for at mindske stress og dermed risikoen for de store konsekvenser, som stress kan medføre.

Min stress skyldes følelsen af at være begrænset af smerter. Og min største frustration var, at jeg ikke kunne GØRE noget. At sidde og glo ud i luften, kan muligvis gøre mirakler for nogen. Men ikke for mig! Jeg blev endnu mere stresset, for det var netop det, “ikke at kunne gøre noget”, der var roden til min stress!

Det var alt for sent, jeg fandt ud af, at der faktisk var MASSER, jeg kunne gøre for at mindske min stress.

Det bedste og det vigtigste jeg gjorde, var at gå på opdagelse i hverdagens små skatte, og finde frem til hvilke aktiviteter, som gav mig energi. For det var også her, jeg fik en tiltrængt pause fra smertefokus, tankemylder, bekymringer og hjertebanken. Og da jeg forstod hvilke dele af aktiviteten, der gav mig denne pause, kunne jeg begynde at opsøge nye aktiviteter, der indeholdt de samme elementer.

Men skatten blev for alvor gravet fri, da jeg begyndte at forstå aktiviteternes opbygning og påvirkning. For så kunne jeg gudhjælpemig også tage nogle af mine rådne ”skal-opgaver”, og tilpasse dem, så de slugte knap så meget batteri. Jeg kunne pludselig HANDLE. Og den bevidsthed, satte mig tilbage i føresædet på mit eget liv.

Det er bl.a. også det, der fremhæves af en, der for nyligt har kørt et Livsdesigner forløb:

“Det blev jo med Livsdesigneren pludselig enormt praktisk og enormt konkret. Og det var mega fedt. Og selvfølgelig hele det her med bevidsthed om, hvad der giver energi og hvad der tager energi. Og hvordan at man rent faktisk kan gøre noget ved det. Altså også når ting ikke skaber værdi. At man kan faktisk planlægge sig ud af det. Og man kan justere på de her aktiviteter”

I Livsdesigneren bruger jeg refleksionsspørgsmål til at analysere aktiviteter og til at se muligheder, men du kan sagtens starte med en helt almindelig notesblok:

Sådan skaber du en positiv spiral i dit liv

Én gang om ugen reflekterer du over:

  1. Ugens dårligste aktivitet -> Hvilke delelementer gør aktiviteten dårlig? Og hvad kan du ændre?
  2. Ugens bedste aktivitet -> Hvilke delelementer gør aktiviteten god? Og hvad kan du opsøge?
  3. Ugens svipser, en aktivitet du havde planlagt, men ikke fik udført –> Hvilke delelementer gjorde at du sprang aktiviteten over? Og hvad kan du ændre?

Når du har fundet frem til hvilke elementer, der kan justeres, noterer du helt konkret, hvad du vil gøre anderledes næste uge.

I Livsdesigneren ser dette skridt sådan her ud:

Ovenstående øvelse kan selvfølgelig ikke stå alene. Men bevidstheden om hvad der nærer og tærer i dit liv, er det første store skridt på vejen, for at undgå stress. Også selvom du ligger lavt på stress-skalaen.

For at komme stress til livs, kræver det også, at vi tager nogle svære valg. Og det skriver jeg mere om næste gang, sammen med opskriften på, hvordan du kan gøre disse valg nemmere. Så følg med.

Ha’ det lækkert 😉

//Dan